Zesummesetzung vum Comité

Präsident: PIERRE Jean-Marc
Vize-Präsidentin: EISCHEN Nicole
Sekretärin: REUTER Carole
Keesier: JORDAO Daniel
   
Memberen: DI BELLO-RISCH Régine
  HARTZ Martine
  MATHES Tom
  SCHOLER Marie-France
  SEYWERT Claude
  THOMA Jeff
   
Gruppechefs: MULLER Anne
  EMMER Sandra